ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านประกาศ