พัฒนาลุ่มน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานความมั่นคงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พัฒนาลุ่มน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ สวนสุขภาพชุมชน กรมทางหลวงชนบท จังหวัดแม่ฮ่องสอน