ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/file/d/1xD0w_bd3oWY2OhbjxZZJ2oU34zp2AC7J/view?usp=sharing