ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ddsQpEV.jpeg

ดาวโหลดไฟล์