แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3/2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 70
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2/2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 104
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง เขียนโดย Warumpa Chairaj 142
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1/2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 200
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Warumpa Chairaj 249
ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Warumpa Chairaj 320
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ๋องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Warumpa Chairaj 282
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Warumpa Chairaj 284
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 332
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Warumpa Chairaj 315