กิจกรรมจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานและมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนจิตอาสา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดวัดปางล้อเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี พัฒนารอบบริเวณวัดปางล้อ เก็บขยะ กวาดใบไม้ ล้างลานวัด ล้างพื้นทางเท้า ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า และจัดเก็บสิ่งของ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

69116.jpg