ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 พื้นที่ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ “บ้านห้วยฮะ” “บ้านผาสำราญ” “บ้านห้วยหมี”

Maehongson dopa 2