หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย ธนารักษ์ จำรัส 160
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๘๓๐/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล เขียนโดย ธนารักษ์ จำรัส 322
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Warumpa Chairaj 428
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการเพื่อขึ้นบัญชีสำรองสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย เขียนโดย จันทร์ฉาย สุโท 352
คำสั่งมอบอำนาจรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 3873/2566 แก้ไขเพิ่มเติม ลว 27 ธ ค 2566ลว 27 ธ ค 2566 และหนังสือมอบอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย ธนารักษ์ จำรัส 1509
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2539 เขียนโดย อานนท์ คงห่อ 648
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย อานนท์ คงห่อ 633
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย ธนารักษ์ จำรัส 3383
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 3566