แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Warumpa Chairaj 12
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 เขียนโดย Warumpa Chairaj 221
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4/2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 644
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3/2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 722
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2/2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 737
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง เขียนโดย Warumpa Chairaj 778
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1/2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 837
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Warumpa Chairaj 1134
ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Warumpa Chairaj 1314
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ๋องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Warumpa Chairaj 935