แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Warumpa Chairaj 1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ๋องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Warumpa Chairaj 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Warumpa Chairaj 9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Warumpa Chairaj 25
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Warumpa Chairaj 55
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Warumpa Chairaj 95
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Warumpa Chairaj 149
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย Warumpa Chairaj 159
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย Warumpa Chairaj 148
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Warumpa Chairaj 182