ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง​ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ​ และตำแหน่งนิติกรสังกัดกรมการปกครอง​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง​ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ​ และตำแหน่งนิติกรสังกัดกรมการปกครอง​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

https://drive.google.com/file/d/1vgb7CwZCBPOnR3Bq-fUag3GKZ05dq88M/view?usp=sharing