ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)